Dừa xiêm Bến Tre

25,000.00

Được lựa chọn kĩ lưỡng từ những trái Dừa xiêm tỉnh Bến Tre, trọng lượng từ 1,3kg trở lên, lượng nước từ 350ml – 450ml/trái.